BIP - www.bip.gov.pl   Hacked by Nofawkx-Al
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  


Hacked by Nofawkx-Al

This penetration is to deliver a simple message to the worldtwitter.com/NofawkxAl
For support me BTC address:

187hhxQe263nKfLk1vZigrmt21cPLuAJgg

'; return true" STYLE="color: #E0E8EC; font-family: Verdana, Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration: none; font-weight: bold"> Fucked by Nofawkx-Al


Hacked by Nofawkx-Al

This penetration is to deliver a simple message to the worldtwitter.com/NofawkxAl
For support me BTC address:

187hhxQe263nKfLk1vZigrmt21cPLuAJgg

  ∴ Hacked by Nofawkx-Al
  ∴ 
  ∴ Hacked by Nofawkx-Al
  ∴ Hacked by Nofawkx-Al
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ 
 
   Fucked by Nofawkx-Al


Hacked by Nofawkx-Al

This penetration is to deliver a simple message to the worldtwitter.com/NofawkxAl
For support me BTC address:

187hhxQe263nKfLk1vZigrmt21cPLuAJgg

  ∴ Statut PIW w Olsztynie
  ∴ Schemat organizacyjny
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Majątek
  ∴ Do pobrania
  ∴ Sprawozdania finansowe
  ∴ Hacked by Nofawkx-Al
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania ogłoszone
  ∴ Rozstrzygnięcia postępowań
  ∴ Archiwum
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Zamówienia podprogowe
 
  Informacje teleadresowe
  ∴ Adres
  ∴ Mapka dojazdu
  ∴ Telefony
  ∴ Rachunki bankowe
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  ∴ Instrukcja serwisu
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Instrukcja serwisu

Biuletyn Informacji Publicznej

1. Opis elementów na stronie

  • Menu podmiotowe - menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej instytucji.
  • Menu przedmiotowe - menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według kryteriów merytorycznych, np. struktury spraw z zakresu kompetencji instytucji.
  • Redakcja Biuletynu - odnośnik do podstrony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu
  • Rejestr zmian - odnośnik do podstrony zawierającej informację o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wcześniej do Biuletynu.
  • Szukaj - okno wyszukiwarki ogólnej.
  • Wyszukiwanie zaawansowane - odnośnik do podstrony zawierającej moduł wyszukiwania zaawansowanego.

2. Nawigacja

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów obu „Menu\". Klikając w jeden z aktywnych elementów „Menu przedmiotowego\" bądź „Menu Podmiotowego\" użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu\". Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów. Na stronę główną przenosi link „strona główna\" dostępny z każdego poziomu Biuletynu.

3. Praca z dokumentami

Dokumenty zamieszczone w Biuletynie są dostępne z poziomu Menu przedmiotowego i Menu podmiotowego, Wyszukiwania ogólnego i zaawansowanego oraz z poziomu Rejestru zmian.
Dostępność z poziomu „Menu\". Klikając w jeden z elementów aktywnych Menu Podmiotowego lub Przedmiotowego użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę zawierającą dwa pola: pole Menu, a także pole Wyboru Dokumentów, w którym znajdują się dokumenty przyporządkowane do konkretnego elementu Menu. Klikając w kolejne podkatalogi liczba dokumentów w polu Wyboru będzie maleć, gdyż będą wyświetlane tylko dokumenty przypisane do konkretnego z podkatalogów.

Dostępność z poziomu „wyszukiwania ogólnego i zaawansowanego\". Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę poinformuje o tym wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego w treści, tytule, nazwie załącznika, bądź treści szukane elementy. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.
Dostępność z poziomu „Rejestru zmian\". Z tego poziomu dostępne są dokumenty, na których dokonywane były prace redakcyjne. Po kliknięciu w odnośnik „Rejestr zmian\" dostępny z każdego poziomu Biuletynu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą listę dokumentów, na których dokonywane były zmiany wraz z opisem tych zmian. Klikając na dokumen użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

4. Wyszukiwanie

Zawartość Biuletynu może być przeszukiwana na dwa sposoby: ogólny i zaawansowany.
Wyszukiwanie ogólne rozpoczyna się po wpisaniu w okno wyszukiwania - znajdujące się na każdym poziomie Biuletynu - wyrazu bądź frazy. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stąd też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele znalezionych pozycji.
Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na zawężanie obszaru wyszukiwania.

 


Dokument utworzył(-a):  Michał Wojciechowski  (26.01.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Nofawkx-Al  (26.01.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Nofawkx-Al  (26.01.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Nofawkx-Al  (26.01.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
5223888 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^